Ilja Jefimovič Repin, Portrét A. S. Repinové, 1885, pastel na kartonu, 44 × 36 cm, GVUO

Přednáška historičky umění Gabriely Pelikánové.

 

Žena je pro umělce velkou inspirací. Její krása totiž podněcuje představivost. Ženský osud se tak stal námětem mnoha uměleckých děl. Ženské téma se objevuje v portrétech, ale i v žánrových výjevech, alegoriích a sakrálních motivech. Žena bývá zobrazovaná v různých rolích, které jí osud a doba, ve které žije, přisuzuje. Pojďme se společně vydat na cestu staletími, na níž můžete vnímat nejen ženskou krásu, ale i její vnitřní sílu a moudrost, která pramení ze zkušeností mnoha generací.
 

Rezervace zde.