Projekt Spojovatelka zahrnuje práce Terezy Sochorové z rozmezí let 2006 až 2012, z nichž některé spadají ještě do období jejího studia na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. Čtenářka, Spisovatelka, Vypravěčka, Osvětlovačka a Posluchačka jsou audiovizuální instalace, jež vycházejí z mimovýtvarných – převážně literárních – kulturních odkazů. Povaha východisek ale není tolik podstatná, lépe řečeno určující. Odkazy fungují jako podloží pro zpodobnění paměti a myšlení vůbec, což se děje spojováním (zdánlivě) nesouvisející výjevů a poznámek do nikdy nedořečených sdělení.

V rámci výstavy vznikne doprovodná tiskovina V duchu, která mimo obrazovou a textovou dokumentaci autorčiny umělecké činnosti obsahuje také texty a kresby rozšiřující rámec žánru autorského katalogu (např. kreslený komiks od Petra Strouhala o Duras, esej od Jiřího Havlíčka o andělech a psaní, text od Karla Císaře o Spisovatelce, Lenky Vítkové o básnících, fiktivní rozhovor Čtenářky a Spisovatelky od Jana Horáka, básně od Patrika Hlavsy, Patricka Sedlaczka aj).

Tereza Sochorová (*1982, Rakovník) a Filip Cenek (*1976, Jeseník) se potkali na brněnské FaVU, kde oba studovali. Od roku 2006 spolupracují na projektech, ve kterých se soustředí především na práci s pohyblivým a statickým obrazem, textem, vyprávěním a pamětí. Společně vytvořili několik instalací a krátkých filmů, např. Balika, Bez názvu, bez komentáře, Spisovatelka, Hvězdokupa, Před mořem, Jedno slovo stačí (self-reflecting word), Třpytka.