Galerie U Dobrého pastýře vznikla v roce 1992 z popudu tehdejší kurátorky Galerie mladých Aleny Gálové. Je zaměřena na prezentaci etablovaných uměleckých osobností, skupinových a kurátorských projektů. Kromě prezentace současného umění v podobě pořádání výstav je dlouhodobou a klíčovou aktivitou galerie podpora a sdílení každodenních problémů umělkyň a umělců nebo kurátorek a kurátorů. Ročně zde realizujeme zhruba čtyři výstavní projekty. Sledujeme rozmanité formy současného umění, včetně těch, které nejsou dostatečně ukotvené a prověřené pro „velké výstavní domy“. Nespokojujeme se tedy s uměleckým mainstreamem, nepřebíráme ověřenou kvalitu, odmítáme zkratkovitý výběr. Koncepce našeho programu klade důraz na rovnoprávnost začínajících, dosud neprověřených autorů a autorek a etablovaných umělců a umělkyň. Respektujeme tvůrčí přínos, který do procesu realizace výstav vkládají kurátorky a kurátory.