Výstava Terezy Holé vychází z reflexe odpovědnosti konzumní společnosti na stav planety i mezilidské vztahy. Dlouhodobě zpracovávané téma vlastního mateřství posouvá do celospolečenského problému potřeby nakrmení lidstva. V nadrozměrných objektech ze slámy a kresbách na hovězí kůži rozvíjí otázku vytěžování půdy a řízené produkce kravského mléka, jakožto strategického produktu na potravinovém trhu. Upozorňuje na nenasytnost člověka stojící za bezohledným narušováním přirozeného koloběhu zrození a vývoje druhů. 

 

kurátorka: Júlia Chodúrová Bútorová