Ve výstavních prostorách galerie se prezentují profesionální současní umělci uznávaní na domácí scéně nebo také v zahraničí. Výběr vystavujících zahrnuje autory již dlouhodobě zavedené, ale i mladé nebo zatím méně známé autory.

 
Výstavní program galerie je obohacen o doprovodné akce, jako jsou besedy s umělci, přednášky či workshopy.

 
Celoroční činnost Galerie města Blanska podporuje Ministerstvo kultury ČR, provozuje Kulturní středisko města Blanska.

 
Historie Galerie města Blanska se datuje od roku 1990, kdy navázala na výstavní aktivitu Galerie v předsálí, která pracovala při Kulturním středisku města Blanska od roku 1982 do roku 1991. Realizovalo se mnoho výstav, z nichž některé svým významem přesahovaly region. Galerie se mimo výstavy výtvarného umění soustřeďovala na akce výchovně – vzdělávacího charakteru – vánoční a velikonoční výstavy s ukázkami tradičních řemesel, produkci a prezentaci výtvarných soutěží pro děti. Těm se věnuje i v současnosti. Pro akce tohoto charakteru jsou vyhrazeny vstupní prostory budovy galerie.

 

Osobnostmi spjatými s děním galerie byli v minulosti například PhDr. Igor Zhoř, PhDr. Jiří Valoch, ak. soch. Stanislav Kolíbal, Dr. Ludvík Kundera, Ing. arch. Ivan Ruller, ak. mal. Dalibor Chatrný, PhDr. František Dvořák a jiní.

 
Od března 2007 se Galerie města Blanska profiluje jako instituce prezentující současné umění.