Karel Holan, Cirkus, olej, plátno, 1922, 52,5 × 66 cm, GVUO

Zveme na přednášku Gabriely Pelikánové.

 

Malíř a grafik Karel Holan se v polovině 20. let 20. století spojil se stejně smýšlejícím Miloslavem Holým, Pravoslavem Kotíkem a sochařem Karlem Kotrbou a začali společně prezentovat díla zaměřená na sociální otázky dané doby.

 

V letech 1925–1927 vystavovali pouze pod svými jmény, označení Sociální Skupina Ho-Ho-Ko-Ko vzniklo až díky teoretikům umění v době poválečné. Jedná se o zkratku složenou z počátečních slabik jmen jednotlivých autorů. Umělci se námětově zaměřovali na život lidí za první republiky. Důraz kladli na velkoměstskou periferii, zabývali se motivem cirkusů, kolotočů, poutí, ale i sportu. Leitmotivem jim byla ulice s kavárnami, hospodami a parky, v níž lidé prožívají své každodenní osudy. Námětový protiklad viděli však v dramatickém a mnohdy i tragickém životě nejchudších vrstev. Trvání této skupiny bylo krátkodobé, přesto se do dějin českého výtvarného umění zapsala bezesporu výrazně.

 

Rezervace zde.