Julia Gryboś a Barbora Zentková se v rámci festivalu prezentují projektem, ve kterém využívají součinnosti obrazové a zvukové informace k navození intenzivnějšího prožitku místa a času. Jejím prostřednictvím však zároveň dovolují vyniknout některým z charakteristických rysů dnešní společnosti, zvláště pocitu všeobecného vyčerpání, který pozvolna roste a sílí napříč různým sociálním skupinám. 

 

Pro tento účel si autorky vybírají jeden z dlouhodobě nevyužívaných domů v centru Ostravy, do kterého situují jednorázovou hudební performance. V té má čtveřice najatých hudebníků za úkol opakovaně přehrávat a variovat motiv inspirovaný skladbou Dancing in the Dark od Bruce Springsteena, a to po tak dlouhou dobu, až se do jejich přednesu a celkového způsobu vystupování začnou vkrádat stopy únavy, které nakonec přerostou ve vyčerpání (jímž se také celá performance fakticky končí). Únavu logicky pociťují i diváci, kteří se zde rozhodli strávit čas. A s únavou, jakožto ústředním motivem celé akce, koresponduje i text zvolené skladby, kterou autor údajně napsal za jednu noc pod tlakem nahrávací společnosti. Popová skladba je zde tak dovedně využita jako symbol vyhrocené modernizace, v níž je čas sevřený principem naléhavosti a neodkladnosti, zároveň ale implikuje i revoltu vůči těmto mechanismům. 

 

Samotnou performancí se ale celý proces nekončí. Jako připomínka odeznělé události na místě zůstávají objekty, které sloužily během vystoupení jako zázemí a pódia pro hudebníky, a které současně svým tvaroslovím odkazují k funkčnímu mobiliáři obvykle používanému v prodejních prostorách jako je tento. Fyzická i duševní únava hudebníků a jejich posluchačů nyní logicky ustupuje do pozadí, motiv vyčerpanosti ale zůstává, neboť jej jako štafetu přebírá samotný prostor prodejny, do něhož lze nahlédnout jen zvenčí skrze prázdné okenní výlohy. 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky, Statutárního města Ostravy a Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

Zvláštní poděkování firmě Promet group a.s., PLATO Ostrava, Refill Ostrava a Hudební Svět.