Galerie města Plzně, obecně prospěšná společnost, je městskou kulturní institucí, která se soustavně a cíleně věnuje prezentaci současného umění s důrazem na představení tvorby současných českých i zahraničních autorů včetně aktuálních tendencí v umění. Vytváří výstavní program, který doplňuje o programy lektorské a animační. Galerie města Plzně (GAMP) se vedle samotné výstavní činnosti soustavně věnuje edukativní činnosti v oblasti současného výtvarného umění. 

 

Koho hledáme?

– Kreativní osobnost, která rozvine a naváže na dosavadní koncepční činnost GAMP;

– osobnost, která se orientuje v současném českém umění a má povědomí o mezinárodní scéně;

– osobnost s komunikačními a organizačními schopnostmi, výhodou je zkušenost s řízením týmu;

– osobnost, která se zapojí do kulturního dění města a bude aktivně komunikovat a spolupracovat s ostatními kulturními subjekty a dalšími partnery.

 

Náplň práce:

– statutární vedení obecně prospěšné společnosti;

– zastupování o. p. s. ve vztahu k orgánům veřejné správy, veřejnosti, médiím a ke klíčovým partnerům; 

– komunikace se správní a dozorčí radou a se zakladatelem o. p. s.;

– koncepční příprava činnosti GAMP, zejména výstavních programů GAMP, doprovodných aktivit a projektový management;

– příprava a řízení rozpočtu GAMP a aktivní fundraising;

– odborná práce (příprava strategie GAMP na další období, příprava výročních zpráv, psaní odborných textů apod.).

 

Co nabízíme?

– Kreativní práci v oblasti umění a kultury v zajímavém prostoru v centru města;

– platové podmínky odpovídající velikosti organizace a pracovnímu zařazení;

– plný pracovní úvazek;

– 5 týdnů dovolené.

 

Co požadujeme?

– Bezúhonná fyzická osoba, která má způsobilost k právním úkonům a pozitivní vztah ke kultuře, přičemž za bezúhonnou je považována osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin;

– vysokoškolské vzdělání, preferováno v oboru výtvarné umění, kulturní management apod.;

– zkušenost s prací v kulturní organizaci; 

– orientace v problematice neziskových subjektů a dotační politice vítána;

– aktivní znalost anglického či německého jazyka výhodou.

 

Přihláška musí obsahovat:

– motivační dopis;

– profesní životopis;

– kontaktní údaje;

– ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;

– výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců;

– souhlas se zpracováním osobních údajů.
 

Přihlášku doručte do 31. 1. 2024 poštou na adresu Galerie města Plzně, Dominikánská 2, 301 00 Plzeň, s označením obálky „VŘ GAMP“, nebo na emailovou adresu: sekretariat@galerie-plzen.cz. Přihlášky můžete také zaslat elektronicky prostřednictvím datové schránky – ID datové schránky: f9g5fxr. Přihlášku je nutné zaslat se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich bude vyřazena z dalšího projednávání.

 

Nástup od 1. března 2024.