Vikýře PLAY

Výstava Vikýře PLAY je pokračováním projektu ORBIS PICTUS PLAY autorů Jiřího a Radany Waldových inspirovaného dílem J. A. Komenského. Výstava je umělecky koncipována Petrem Niklem ve spolupráci s dalšími výtvarníky. Plně interaktivní expozice sestavená ze zvukových, optických a kinetických nástrojů rozvíjí imaginaci, fantazii a tvořivost každého návštěvníka bez rozdílu věku. Je navržena speciálně pro vybrané prostory Malostranské besedy (půdní galerie s výhledy na Malou Stranu, Nahrávací studio snílků, kde si můžete nahrát vlastní hudební dílko, Sensorium dvanácti smyslů člověka). V prostorách výstavy je k dispozici bio občerstvení. Aktuální informace o doprovodném programu na webových stránkách.