Dalibor Chatrný
Jsem prostorem

Dům umění se opět po deseti letech vrací k prezentaci díla jedné z největších osobností brněnského kulturního dění 2. poloviny 20. století – Dalibora Chatrného. Rozsáhlá retrospektivní přehlídka v roce jeho nedožitých devadesátin představí autora jako umělce mladého projevu, který dobře rezonuje s progresivními tendencemi současné výtvarné kultury. Ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy, pod vedením kurátora Jiřího Machalického, představuje výstava rovněž příspěvek k obecné široké potřebě návratu k umění 60. a 70. let, k jeho zkoumání a přehodnocení.

Ivan Chatrný
Struktury, konstrukce, gesta

Tvorba předčasně zemřelého Ivana Chatrného (1928–1983) je zatím stále ještě nedoceněnou kapitolou českého umění, což se snaží tato výstava aspoň částečně napravit. Východiskem jeho tvorby ve 2. polovině 60. let byla práce s rastry základních geometrických útvarů, nejčastěji čtverců či kruhů. Tyto rastry na plochých filmech vrstvil, překrýval, převáděl do negativu. Výsledkem jsou skladebně nesmírně bohaté a neočekávané struktury geometrických útvarů, esteticky velice nosné.

Program vernisážového dne:
14 h tisková konference a zahájení rekonstrukce Osmihodinové výstavy D. Chatrného z r. 1970
17 h Peter Graham, DCH. Smuteční hudba pro Dalibora Chatrného
18 h otevření výstav kurátorem J. Machalickým a ředitelkou Domu umění T. Petiškovou, následuje komentovaná prohlídka ve spolupráci s I. Víchovou a pozvanými hosty
20 h dokumentace Osmihodinové výstavy

V rámci vernisážového dne proběhne rekonstrukce Osmihodinové výstavy, kterou Dalibor Chatrný realizoval v Domě umění poprvé v roce 1970 a která bude zvát návštěvníky k aktivní účasti. Výstava Dalibora Chatrného bude tedy volně přístupná už od 14 hodin, kdy ji otevřeme tiskovou konferencí. V 17 hodin přednese svoji skladbu DCH. Smuteční hudba pro Dalibora Chatrného Peter Graham, který ji napsal v roce 2012 bezprostředně po umělcově smrti. Iniciály DCH představují tóny, které jsou – v různých modifikacích – hlavním materiálem této skladby. V 18 hodin lze absolvovat otevření výstavy a její prohlídku společně s kurátorem, jeho spolupracovníky, rodinou D. CH. a ředitelkou Domu umění a pozvanými hosty

Výstavy trvají do 22. 11. 2015.