Antonín Machek, Podobizna Marie Karasové, 1841, ZČG

Zveme na komentovanou prohlídku výstavy Umění prodat (se). Umělec ve spárech trhu 19. století.