Transparent Eyeball: Life Discussions je transdisciplinární sympozium pořádané platformou Hope Recycling Station ve spolupráci s CSU Praha.

 

Transparent Eyeball je transdisciplinární projekt umělce Adama Vačkáře a zoologa Jindřicha Brejchy, který má za cíl podporovat povědomí o biologických procesech a smysluplných reakcích na problémy životního prostředí tím, že zprostředkovává dialog mezi vizuálními umělci, teoretiky umění a biology.

 

Cílem transdisciplinárního sympozia Life Discussions je diskutovat o kapacitě umění a kultury konfrontovat stěžejní témata současnosti a šířit porozumění o biologických problémech. Přinést nové pohledy na to, jak se mohou umělci, teoretici umění a biologové zapojit do společného vhledu do vztahu mezi biologickými principy, které pohánějí naši vlastní kreativitu, a naši potřebou komunikovat. Chceme stavět naše porozumění na východiscích, která život na Zemi nabízí.

 

Dnešní problémy životního prostředí jsou často složité. Nalezení účinných strategií, které podporují informovanost veřejnosti, je pro dlouhodobou ochranu druhů a ekosystémů velmi důležité. Kombinovanému přístupu umělců a biologů se daří šířit znalosti o ekologii mezi neodborníky prostřednictvím neotřelého umělecko-vědeckého participativního výzkumu. Pozvali jsme mezinárodně uznávané vědce, umělce a teoretiky umění, abychom diskutovali o evolučně podmíněném procesu umělecké tvorby a také abychom ukázali, že lidé jsou neoddělitelnou součástí světa přírody a sdílejí planetu s jinými bytostmi se zcela odlišnými zájmy a vnímáním.

 

přednášející:

Vojtěch Abraham, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Michael Bok, Katedra biologie, Lund University

Jindřich Brejcha, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Maya a Reuben Fowkes, University College London

Eliska Fulínová, Centrum pro teoretická studia (UK a AV ČR)

Matouš Hejl, hudební skladatel

Johannes Jaeger, Complexity Science Hub, Vídeň

Michal Kohút, umělec

Miranda Lowe, hlavní kurátorka Natural History Museum, Londýn

Katja Novitskova, umělkyně, Amsterdam

Michael Ryan, profesor, Katedra integrativní biologie, University of Texas in Austin

Kostas Stasinopoulos, kurátor, Serpentine gallery, Londýn

Antonín Střížek, Centrum řasových biotechnologií, Mikrobiologický ústav AVČR

Adam Vačkář, umělec

 

Na přednášky zahraničních přednášejících bude možné připojit se přes Zoom.