Kurátorka: Eva Slunečková

Miroslava Večeřová, absolventka ateliéru fotografie na pražské UMPRUM, se ve své práci zaměřuje na simulování vlastností předmětů a jejich prostředí. Vysvobozuje je z vlastních kontextů a přenáší je do (zdánlivě) pozměněných realit. Přesvědčuje technicky vyspělou argumentací a klade dosud nezodpovězené otázky. Pozornost koncentruje na detaily, jemné záhyby a nesrovnalosti. Posouvá médium fotografie blíže k charakteristikám trojrozměrných objektů, experimentuje s hranicí reality a abstrakce, s plochostí a hmatatelností, myšlenkou i tělesností. 

Romana Drdová, studentka Nových Médií na AVU, se zajímá o nuance vnímavosti korespondující s aktuálním místem instalace. V reakci na konkrétní podmínky nechává často zaznít světelné charakteristiky i specifické tvarosloví daného místa. Zrcadlové, skleněné plochy a téměř monochromní fotografie představují obraz, v němž se zdánlivě mlčí, tím hlasitěji ale k divákovi může promlouvat jejich význam. Interpretaci nechává autorka na pozorovateli a jeho vlastním prožitku. 

Ve výstavě Too Soon autorky společně navazují na tematiku emotivnosti, křehkosti a průhlednosti, nalézají nová užití pro tvárné materiály a v nedokončenosti vlastních děl se dotýkají škály možností ve vnímání času nebo prostoru. Pouštějí se do citlivé interpretace dispozic galerie, navazují na formální danosti a pracují s nimi jako s vlastními výrazovými prostředky. Upozorňují na nedokonalosti zpracování jako na hodnotné elementy – vyzdvihují je a se zvláštní jemností jim vzdávají hold. Motivy jejich děl jako by byly ovlivněné základními přírodními zákonitostmi, které využívají ve vlastní prospěch. A tak zde vítr nebo voda nabývají na významu a dominují jako tiché leitmotivy celému projektu.