Tereza Severová je vizuální umělkyní, která dokáže k divákovi promlouvat prostřednictvím sugestivních obrazů. Zároveň je ale také umělkyní výzkumnicí. Umění považuje za jeden z nástrojů popisu a poznání světa, v němž žijeme. Věří, že svými specifickými prostředky dokáže přispět k chápání základních otázek o povaze světa, které si klademe. Do centra jejího zájmu se přitom dostává soudobá vizualita. Ve své práci se snaží rozkrýt její principy a mechanismy a využívá při tom zkušenosti získané na poli filmové postprodukce. Práce s novými médii se stává jejím technickým zázemím i předmětem výzkumu. Prostřednictvím analýzy filmového jazyka a za pomoci jeho vlastních nástrojů zkoumá způsoby, jakými se moderní technologie propisují do našeho vnímání, v posledních letech zejména do toho, jak vnímáme soudobou krajinu.

 

Na výstavě Poznámky o krajině představuje vybrané práce z let 2016–2022. Výstava ale není retrospektivou; je spíše otevřeným zápisníkem, který nám prostřednictvím působivých obrazů dává nahlédnout, kam se Severová posunula na poli vlastního uměleckého výzkumu. A především nás upozorňuje na mechanismy, jež ovlivňují náš pohled na okolní svět.

 

kurátorka: Nina Moravcová