Jan Tomáš performance / Tea Bags on Eyelids

Srdečně zveme na živou hudební performance Jana Tomáše ve výstavě Julie Gryboś a Barbory Zentkové.

 

Odpovědí na aktuální kulminující krize, celospolečenské i ty osobní, které na ně bezprostředně navazují, je nutnost zpomalení a klidu. Rituál relaxace je v instalaci Tea Bags on Eyelids v Galerii u Dobrého pastýře zakódován hned v několika vrstvách, nejvýrazněji v řemeslném a rukodělném zpracování objektů. Mezi eskapistickým uvolněním reprezentovaným ruční prací a existenciální úzkostí je cítit vibrování. Lze ho vidět ve strunách paravanů-harf obsahujících zrnící obrazy a slyšet ve strunách kytary Jana Tomáše, který pro instalaci složil hudební kompozici. I když je skepse, která z krize plyne, poměrně závažná, je komunikována empaticky a nenásilně, především skrze stravitelnou a vlastně docela příjemnou melancholii.