Výstava Taiwan Acts! mapuje vznikající stavební kulturu na Tchaj-wanu. Od ničivého zemětřesení v Ťi-ťi v září roku 1999 tam vzniklo bezpočet architektonických iniciativ, které se soustředily na sociální roli budov s cílem posílit rovnost a udržitelnost životních podmínek obyvatel země. Spíše než dominantní trendy v architektonické praxi nebo senzaci vyvolávající projekty mezinárodních „hvězdných architektů“ kniha zkoumá společensky angažované architektonické projekty skromnějšího rázu.