„Pokud v obklopující nás pornografii zanikla iluze touhy, tak v současném umění zanikla touha po iluzi.“
Jean Baudrillard

„Na výstavě „White Flower“ budu prezentovat grafiky z cyklu „podkožní
impulsy“, vytvářené technikou spreje na papíře. Každé dílo je přiřazeno
číslu, které nejlépe připomíná tvary malovaného objektu.“ White flower
/Bílý Květ / Biały kwiat

Szaweł Płóciennik (nar. 1987) – malíř, kreslíř, tvůrce grafických
příběhů (např. „Pinki“, „Papierowy Rewolwer”). V současnosti je v
diplomovém ročníku v ateliéru Jarosława Modzelewskiego na Katedře malby
Varšavské Akademie Výtvarných Umění. Je také spoluzakladatel malířské
skupiny Kaplica.