V sobotu dne 3. 11. 2012 byl na pražském předměstí v obci Psáry-Dolní Jirčany zahájen provoz permanentní umělecké intervence s názvem Stezka odvahy. Stezka věnovaná problematice „sídelní kaše“ vznikla na základě autorské spolupráce Matěje Al-Aliho, Petra Duba a Tomáše Moravce v rámci projektu Cultural Acupuncture Treatment For Suburb. CULBURB byl organizován pod záštitou Centra pro středoevropskou architekturu (CCEA).

Stezka odvahy sestává ze dvanácti zastavení lokalizovaných v běžné zástavbě obce, přičemž její podoba vychází z klasického formátu naučných stezek. Jednotlivé informační body opisují místní dispozice „typického městského satelitu“ a prostřednictvím zveřejnění citací vybraných textů z teorie současného urbanismu či situačních analýz reflektují vývoj suburbanizace v ČR po roce 1989. Z obce se tak stalo jakési „živé muzeum“, přičemž stezku lze s ohledem na její charakter modelově přenést na jakékoli obdobné místo. S odstupem téměř pěti let vnímáme proměny místa, ale i ustálené vzorce, typické pro příměstské bydlení.

Komentovaná procházka po vybraných zastaveních Stezky odvahy se koná jako doprovodný program výstavy Klasik pořádané Galerií VI PER.

Procházku moderují autoři projektu za podpory starosty obce Milana Váchy a architekta Igora Kovačeviče.

Místo a čas setkání účastníků: sobota 27. 5. 2017 ve 14:00 před obecním úřadem Psáry/Dolní Jirčany.
https://goo.gl/maps/gFC4dGkhH2R2
Komentovaná vycházka potrvá cca 2 hodiny. Doporučujeme vhodnou obuv.