Úhel devadesáti stupňů je něco, co patří v naší civilizaci k základním determinantám vztahování se k prostoru, ve kterém se pohybujeme a
žijeme.
Tento geometrický řád proniká s menší či větší přesností prakticky všemi oblastmi našeho života. V tomto výstavním projektu kurátorům
jde o využití tohoto prostého faktu v pozměněném kontextu. Posun o úhel devadesáti stupňů se zde stává pravidlem, které naopak určuje
odklon od vžitého řádu. Výstava poukazuje na význam a pozoruhodnou variabilitu, jíž tento zdánlivě prostý moment nabízí.

Kurátoři :
Viktor Čech a Karíma Al-Mukhtarová