West Point – repetitivní projekt zaměřený na umělce, jejichž tvorbu formovaly Západních Čechy, pokračuje v Galerii Klatovy / Klenová dalším ročníkem. Letošní autorskou výstavu v Klatovech připravil umělec Pavel Příkaský.   

 

Pavel Příkaský kontinuálně řeší zejména environmentální témata, která zpracovává a diskutuje dlouhodobě zkoumanými mytologickými příběhy. Kombinovaný typ vizuality aktuální práce, pohybující se od figurativního zobrazení směrem k čisté abstrakci, se promítá čím dál častěji také do samotné malby a přetváří autorův rukopis. Do popředí se tak dostávají barevné hmoty, struktury nebo perforace. Nezřídka jsou doplněny dalšími materiály, jako jsou třásně, pasty nebo objemové gely, skrze které expandují do prostoru mimo rámem ohraničenou plochu. Pokud přičteme autorův sílící zájem o téměř antropologické zkoumání lidského těla a pokusíme se na jeho základě interpretovat vědeckou formulaci názvu výstavy, dostaneme o ní vcelku jasnou představu. „Fialová membrána usměrňuje světelnou energii a je součástí cytoplazmatické membrány buňky. Ta je tenkým obalem živočišné buňky a odděluje její vnitřek od vnějšího prostředí. Kontroluje pohyb látek do a ven z buňky a v zásadě ji tak chrání před vnějšími vlivy. Membrána dává buňce tvar a má vliv na její uchycení k jiným buňkám. Pomáhá v zásadě skupinám buněk formovat se společně do složitějších tkání.“

 

V atavistickém pojetí námětů se nezřídka objevují a diskutují také témata současných globálních problémům, která jsou optikou autora citlivě artikulována například na základě estetiky fantasy, jako žánru umožňujícího s nadhledem a jistou mírou odstupu, nabídnout alternativní řešení mnohdy katastrofických predikcí, které se ale stále častěji, s podivem nás všech, stávají reálnými. Máme možnost se na chvíli zastavit a pokusit se ohlédnout. Hledat ve spleti organických struktur záchytný bod obnovy a najít skutečnou příčinu disfunkce, namísto léčení pouze jejích vnějších projevů.  

 

Pavel Příkaský (*1985, Planá u Mariánských Lázní) absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu – Zámeček v Plzni, stáž na Middlesex University v Londýně a v roce 2012 zakončil studium na Akademii výtvarných umění v Praze (ateliér Grafika 2 Vladimíra Kokolii). Zastoupen je ve sbírkách v Čechách i v zahraničí. Žije a pracuje v Praze.

 

kurátor: Petr Krátký