Ondřej Buddeus

Některé události jsou zažívány kolektivně, většina je však všednodenní a osobní. Přirozeně přitahují naši pozornost jako cosi hodné zmínky, vyprávění, reflexe, jsou tedy předmětem prožitku, sdílení a paměti. Události vytváříme tím, že se o něčem rozhodneme vyprávět, jsou proto vytvářené, nikoli objektivní danost. Událost je konstrukt využívaný pro zachycování skutečnosti i tvorbu fikce. Jejím prostřednictvím se uměle vytyčuje hranice toho, co považujeme za mimořádné a co vystupuje z kontinua dění. Událost je jako struktura charakteristická tím, že vychyluje stav věcí, který jí předcházel, a předjímá to, co bude následovat. Představuje soubor scénářů, z nichž jeden vede k ustavení nové rovnováhy. Workshop spolu s krátkou úvodní přednáškou se zaměří na tento nástroj našeho vnímání (dějový, jazykový a prožitkový), jeho analýzu a tvorbu ve formátu krátkých textů.

 

Dílnu povede Ondřej Buddeus, spisovatel, básník a překladatel. Za svou sbírku Rorýsy (2012) získal Cenu Jiřího Ortena. Kniha Hlava v hlavě (2013), kterou vydal spolu s výtvarníkem Davidem Bӧhmem, byla oceněna Magnesií Literou (Literatura pro děti a mládež) a titulem Nejkrásnější česká kniha (Literatura pro děti a mládež).

 

Workshop je určen pro kohokoli ve věku 14+ se zájmem o hrátky s textem, psaní, vyprávění.

Maximální počet účastníků je 10 osob. Nutná předchozí registrace.

Další informace a přihlášení: sarka@gmpardubice.cz 

 

Realizováno ve spolupráci s projektem Textconnexion 2020.