Tři autoři společně upekli sladkou výstavu. Ingredience: obrazy, šperky a přísady tajných receptur. /
Three authors baked together a sweet exhibition. Ingredients: paintings, jewellery and additives with secret recipe.