Instalaci Vodní kaple jsme vytvořili v reakci na problémy vody v naší krajině. Extrémně suché roky 2017–2019 vytvořily vodní deficit v povrchových i hlubokých půdních horizontech. Že se nejedná jen o teoretický problém, můžete vidět na tisíci hektarech mrtvých lesů vlhkomilného smrku, který se díky suchu nedokázal účinně bránit proti kůrovci, ale i oslabených porostech borovic a jasanů, které jsou napadány rzí nebo houbovými chorobami. Chybí déšť. Na druhou stranu v případech, kdy je deště dostatek, není vůbec vyhráno. Zemědělská půda je obdělávána způsobem, který není šetrný a přizpůsobený k účinnému zasakování vody do půdy a v mnoha případech je zabírána kvalitní půda pro stavební účely. 

 

Na nedostatek deště poukazuje i naše Vodní kaple, která je míněna jako prosba za vodu. Do středové nádoby, která slouží jako přivolávač deště, může každý návštěvník přilít trochu pitné vody. Když bude nádoba stále plná, bude její účinek nejsilnější. Okolo středu jsou čtyři vodní obrazce, které zastupují čtyři světové strany, ze kterých může přijít déšť. Nad prostorem s nádobou je kopule s navazující chodbou. Skoro 4 tisíce látkových čtverců, které tvoří pohyblivou střechu uličky, je napuštěno škrobem a drží tvar jak kopule, tak chodby. Když začne pršet, škrob se začne vodou odplavovat a původní tvar navždy zmizí. Zůstanou jen zplihlé hadříky na drátkách. Výstava ale bude pokračovat v krajině okolo Jihlavy. Tam nastane přesný opak. Čím více zplihne látka v uličce, tím více ožije příroda okolo města. Nezapomeňte dokončit prohlídku i tam. Příroda je součástí vašeho kraje a zůstane i potom, až si naši Vodní kapli odvezeme. Hodně deště přejí za skupinu 2. nástupiště 2.kolej

 

Miroslav Janošík a Tomáš Hájek.