Výstava Rozhovor o světle představuje výběr z tvorby brněnského fotografa Miloše Budíka k jeho životnímu jubileu. Miloš Budík (narozen 1935) začal fotografovat ve svých šestnácti letech a již velmi brzy dosáhla kvalita jeho prací mimořádné výše a osobitého rukopisu. Na konci padesátých let zaznamenal první větší úspěchy na mezinárodních fotografických salonech a přibližně ve stejné době se začal fotografií živit. V polovině šedesátých let stál Miloš Budík u zrodu skupiny VOX (VOX, 1965–1972, Jan Beran, Miloš Budík, Antonín Hinšt, Karel Otto Hrubý, Soňa Skoupilová, Vladimír Skoupil, Josef Tichý) – výrazného uměleckého sdružení dané dekády. Miloš Budík má na svém kontě přes desítku samostatných výstav, účast na více než stovce mezinárodních salonů a svými fotografiemi doprovodil desítky publikaci. Získal řadu ocenění, mimo jiné i Cenu města Brna v kategorii Užité umění za rok 2007.
V pořadí již třetí samostatná výstava Miloše Budíka v Domě pánů z Kunštátu (první se konala v roce 1960 a druhá pak v roce 1979) si neklade za cíl být výstavou retrospektivní ve smyslu představení Budíkovy tvorby v celé její plasticitě. Spíše se jedná o výběr nejdůležitějších poloh a cest, jimiž se brněnský fotograf za svůj život vydal. Zřejmě nevýraznější částí výstavy jsou snímky v duchu poezie všedního dne z konce padesátých a počátku šedesátých let. Právě s nimi Miloš Budík často bodoval na mezinárodních fotografických salonech. Druhou kategorií pak jsou momentky dokumentující nesčetné jazzové večery, jimiž Brno žilo v šedesátých letech, a dále momentky často odkazující k humanistickým ideálům. Poslední velkou kategorií jsou krajinné snímky, jejichž těžiště spadá do počátku sedmdesátých let a které znamenaly velkou změnu v autorově zaměření i náhledu na fotografii. Na výstavě je letmo připomenuta i Budíkova zakázková fotografie, jež vznikla především pro časopisy Věda a život, Host do domu a Dokořán. K výstavě vychází stejnojmenný katalog.
Kurátorem výstavy je Lukáš Bártl.