grafický design: Michal Tůma

Nový kurátorský tým Galerie NIKA startuje svou sezónu dílem Michaela Čambora, studenta Ateliéru architektury I na UMPRUM, vystavujícího Cesium 133, objekt vytisknutý na 3D tiskárně, který je propojený s algoritmickým počitadlem. 

 

Instalace odkazuje na téma času: na jeho obsesivní měření, jeho nedostatek a vyprchávání. Čas jako měrná jednotka našeho úsilí a hodnoty, ale i trvání výstavy samotné. Produktivita, rychlost, efektivita, dynamika. Čas jako měrná jednotka našeho úsilí a hodnoty. V dnešní společnosti orientované na neustálý výkon představuje čas (a především jeho paradoxní nedostatek) neodmyslitelnou součást kapitalistického a neoliberálního shonu, jehož jsme součástí. Málokomu pak zbyde čas se zamyslet, odkud vznikla naše potřeba měřit, šetřit, a nahánět něco tak nehmatatelného a v jistém smyslu neexistujícího. Měření času skrze stroj je sociálním konstruktem a dnes jsme se dostali*y do situace, kdy se zdá, že nad časem ztrácíme kontrolu, a on ovládá nás.

 

Doba akceleracionismu současnosti, kdy čas je drahocenný, tedy vyžaduje jeho stále přesnější ukazatele. Měření na sekundy nám již nestačí – zatím poslední nejpřesnější koncept jednotky času byl stanoven pomocí atomových hodin, které pracují na principu krystalového oscilátoru shodného s rezonanční frekvencí atomu cesia. Cesium 133, malý hodinový stroj zasazený do site-specific prostředí, které samo o sobě odkazuje k tvaru přesýpacích hodin, si klade otázky týkající se vlastní hodnoty v časovém toku. Vernisáž výstavy značí symbolický zrod tohoto časovače, jehož životnost je omezená – skrze dvě proměnlivá čísla na monitoru Cesium 133 určuje trvání existence objektu, ale i celé výstavy.

 

kurátorky: Agáta Hošnová, Karolína Voleská

foto: Julie Petrůjová

video: Marie Hantáková

poděkování: Andrej Kučera