Rekonstrukcí bývalého Panského dvora, dnes Turistického centra Veselska, bylo umožněno obnovení činnosti Městské galerie ve Veselí nad Moravou. Galerie získala výstavní prostory, jež samy o sobě mají historickou uměleckou hodnotu, která je dále násobena vystavovanými díly. Naším cílem je dodat Městské galerii opět lesk a zároveň z ní vytvořit moderní instituci otevřenou všem druhům umění. V průběhu celého roku zde budou probíhat výstavy zaměřené, jak na výrazná jména současné umělecké scény, tak i na místní začínající či již zaběhlé umělce.