Sáčkování, Pavla Sceranková, 2007

Mediální dialogy jsou pokračováním tématu výstavy v jiném médiu a jiné době a sledují způsoby protnutí performance, sochy a pohyblivého obrazu v pracích současných umělkyň. Záznamy těchto akcí, v nichž se video vzdaluje dokumentační roli a vstupuje do aktivního dialogu se snímanými objekty, představí Barbora Dayef, Eva Koťátková a Pavla Sceranková. Program ve spolupráci s GHMP a ÚDU AV ČR.