Nový umělecký projekt pro veřejný prostor motolské nemocnice vytvořil konceptuální sochař Matej Al-Ali. Instalace nás vtahuje do niternosti našeho organického světa, ve kterém se prolínají možnosti jeho vnějšího i vnitřního vnímání. Umělec nabízí různé úhly pohledů ztvárněné zrcadlovým sloupovím, jež lze chápat také jako parafráze našich společenských a sociálních struktur, které se stejně jako křehké a skleněné plochy doslova odrážejí v našich jednáních a postojích. Objekt samotný je závislý právě na pozorovateli, zjevuje se na základě divákovy pozice i jeho imaginace a zprostředkovává svět, v jehož dvojakosti si můžeme ale i nemusíme být cizí. Možná právě přijetí cizince v nás je cestou k chápání polarity percepce světa.  

  

Matej Al-Ali (*1985 v Bardejově, SK) studoval na Západočeské univerzitě v Plzni (2005–2010) v ateliéru prof. Adély Matasové, posléze na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze (2010–2014) v ateliéru Jiřího Davida. Nyní se zabývá doktorandskou prací v ateliéru Nových Médii I Tomáše Svobody na pražské AVU. Těžiště jeho tvorby se nachází ve zkoumání objektové mechaniky, fyzické práce a taktility. Formální výstupy autorova díla v médiu videa a DIY video-objektů nejčastěji dokumentují výkony na pomezí performance až specifických sportovních výkonů. Jeho práce byly vystaveny v pražských galeriích Futura, MeetFactory, Galerie etc, dále pak je jeho tvorba prezentována na výstavách a festivalech v Německu, Norsku, Francii a New Yorku. 

 

Projekt vznikl za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury ČR a hl. města Prahy.