Přeztože je Lucia již několik let absolventkou ateliéru Environment na FaVU VUT, má díkybohu stále ambivalentní vztah s některými kapitolami z dějin umění. Svým eskamotérským kouskem připraveným pro Umakart jej hladce zhmotní.

Srdečně Vás zveme v pondělí 16. 9. 2013 na vernisáž Lucie Horňákové Černayové s názvem Keby sa Duchamp nenarodil, bolo by všetko jednoduchšie.

“Táto veta vo mne rezonuje už dlhší čas. Je to ako časť z knihy, len neviem aké má tá kniha pokračovanie. Bol to môj „povzdych“, pri čítaní prác B. Newmana a stavom pochopenia a precítenia konceptuálneho, resp. postmoderny, netradičných smerov umenia širšou verejnosťou v našom regióne. Na tomto stave sa podieľajú viaceré faktory, ktoré pre mňa v tomto paradoxnom výroku spojili. Viem, že pán Duchamp, nie je jediný, ktorý posunul, výtvarné umenie do inej roviny. Pre mňa znamenali jeho práce zásadnú zmenu vnímania umeleckého diela a objektu v kontexte priestoru a samotnú zmenu funkcie objektu- artefaktu. Toto všetko bolo zastavené, zastreté vnímaniu s kultúrnemu vzdelaniu širšej verejnosti u nás, kedy iná kultúra ako kultúra preferovaná politickým zriadením u nás fungovala iba na okraji spoločnosti. Po tomto období nasledovali roky, mečiarizmu a ani v súčasnej dobe naši politický predstavitelia neprejavujú vzdelanie v tejto oblasti. …”