http://www.libor-vesely.com/bio  

 

Videopozvánka   

 

Kurátorka: Terezie Petišková