Druhý ročník konference w♀men in art věnující se podpoře žen v umění. Konference vyrůstá z poslání zóny nezávislého umění CO.LABS, které reflektuje současné potřeby umělecké sféry a usiluje o aktivní zabezpečení podpory, rozvíjení a růst uměleckého sektoru s důrazem na angažovanost, posouvání úrovně kvality a hranic uměleckých druhů a žánrů. V letošním roce se rozrůstáme z kulturního i na kreativní sektor.

  

Tématem druhého ročníku je Mateřství/rodičovství. Zajímá vás, na co máte být ready, pokud chcete mít dítě a přesto dál vykonávat svou profesi v kulturním a kreativním sektoru? Co můžou udělat instituce pro to, aby se jejich zaměstnanci*kyně, matky/rodiče, cítili v práci dobře a nebyli*y diskriminováni či jinak znevýhodňování? Jak skloubit mateřství a péči o rodinu s výkonem povolání v KKS? Sdílení příkladů dobré praxe v ČR, příklady dobré praxe ze zahraničí, workshopy plánování, sdílení osobních skills. Je kulturní a kreativní sektor v českém prostředí připravený na to, aby ženy-matky byly jeho součástí? A pokud ne, jak tomu můžeme pomoci? Co umělecké mobility a mateřství – fikce nebo realita a běžná praxe? Co když je vaše tělo váš pracovní nástroj? Na jak dlouho a jak zásadně jej mateřství ovlivní.

  

Konference je určena pro všechny ženy, muže, matky / rodiče, aktivní i pasivní, stávající i budoucí. w♀men in art si klade za cíl propojení českých a zahraničních expertů*tek s odbornou veřejností, ale také propojení institucí/organizací ze zřizované, nezřizované i soukromé sféry působící v oblasti kulturního a kreativního sektoru.

  

Druhý ročník konference se nám rozrostl do dvou dnů, v rámci kterých se můžete těšit na konferenční panel s českými i zahraničními hosty*tkami, množství vzdělávacích workshopů, masterclasses, open mic a šťavnatý off-program v podobě divadla, hudby a mnoho dalšího. V průběhu celé konference bude zabezpečené hlídání pro děti.

  

17. 4. 2024

9:30 registrace

10:00–13:00 Parenthood in Culture and Creative Sector / Institutions, moderovaný konferenční panel zakončení diskusí s českými hostkami

14:30–17:30 Parenthood in Culture and Creative Sector / Institutions, moderovaný konferenční panel zakončení diskusí se zahraničními hostkami

19:00 PAY GAP, live nahrávání nového dílu podcastu Šárky Homfray a Lucie Václavkové

  

18. 4. 2024

10:00–12:00 Law4Art – Práce na rodičovské: Daně a pojištění v praxi, seminář právního poradenství v oblasti daní pro rodiče v kulturním a kreativním sektoru

10:30–13:30 Aperio – Zvládnout práci a rodinu je umění, workshop zaměřený na slaďování práce, osobního života a péče o rodinu

16:00 Open Mic, prezentační platforma 

  

organizují: CO.LABS, KUMST, Institut umění – Divadelní ústav, Vize tance, Divadlo Barka

 

Více informací a registrace zde.