Brněnský video umělec a pedagog FAVU Brno Filip Cenek (1976,CZ) vystavoval například v pařížském Centre Pompidou nebo bukurešťstkém MNAC. Tereza Sochorová (1982, CZ) se věnuje práci s kresbou, textem, fotografií, animací, videem a z vukem.
„Zasuté obrazy se vynořují s překvapující přesností, nemají však časový rozměr, jenom překrývají současné události a zmírňují jejich pronikavost. .“ V. L.