„Koláž vidím spíše jako metodu jak rozšiřovat pole malby než jako techniku. Proces stříhání a následného sestavování/kompilace se odehrává nepřetržitě a je integrální součástí myšlenkových procesů a lidských činností. Tvorba koláží je způsob jak překračovat hranice a být v jakémsi neustálém procesu..”