Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara zve na výstavu emeritního děkana, zakladatele, ilustrátora, grafika a pedagoga Josefa Mištery. Mišterovým životním heslem a receptem na úspěch je ora et labora a svůj současný stav popisuje slovy still going…

Sutnarka, výtvarná škola vytvořená na principu komunity, ArtCamp, největší umělecká mezinárodní letní škola v republice, projekt Návrat Ladislava Sutnara, který aktualizuje podněty plzeňského rodáka, jsou nejznámější kreativní počiny tohoto vizionáře. Jako někdejší asistent Jiřího Šalamouna byl i ve své umělecké tvorbě předurčen k vyšším cílům, než by napovídal obecně chápaný pojem ilustrátor. V důsledku toho patří Josef Mištera k těm umělcům, kteří ve svém díle tematizují dějiny své vlasti, obecné theatrum mundi s jeho lidskými absurditami, útrapami a nadějemi, ale i pohled do vlastního zrcadla. Výstava se soustředí na jeho tvůrčí rozmach, který započal v důsledku pandemie a s ní spojené izolace a zastavení.

 

kurátor: Dušan Brozman