Výstava Dokud je hezky je procházkou po krajině bez lidí a měřítka. Prostor galerie je tak transformován na seník, metafyzické divadlo bez herců. Objekty, artefakty agrární krajiny, nám vyprávějí příběhy o hopodářství bez hospodáře, o krajině bez lidí a když je hezky, tak i legendy o plném seníku. 

  

Josef Kukučka je v diplomantském ročníku v ateliéru sochy v Ostravě. 

  

místo konání: Malba 1, 1. patro hlavní budovy vlevo