UNDO/REDO

Mojí prací je série kreseb a maleb křídou na tabuli, které jsou následně reprodukovány a dále tištěny na povrch osušek.

Mými nástroji, se kterými jsem pracoval, byla křída, křídový prach, který jsem rozpouštěl ve vodě a následně pak nanášel molitanovým válečkem, papírová krycí páska a hadřík pro rozprašování.
Tyto nástroje ve své dvojakosti mi umožňovaly intuitivní zacházení. Zároveň mi skýtaly prostor pro kontrolu a možnou změnu výsledku prostřednictvím nelimitovaného umazávání. 
Těžiště mého zájmu tkví v momentu prvního nahození, plošnosti a ve formálním řešení kompozice.

Klíčovou roli pro mne od začátku hrál pracovní materiál jako výchozí bod pro aktivizaci celé ideje. Primárně mi šlo o zbavení se vážnosti a braní "ohledů" na materiál, jako v případě malířského plátna. Mým cílem bylo dosažení "svobodného rozmáchnutí". 

 

Jakub Benda (1990)

Jakub Benda v Page five představuje svoji dlouhodobou práci nazvanou " Undo/Redo ", oprošťuje se v ní od užití tradičních zažitých technik a klade důraz na experiment s médii křídy a textilu.

Jakub je absolventem ateliéru intermediální tvorby na pražské Akademii výtvarných umění. V roce 2016 zde u svého vedoucího ateliéru doc. Tomáše Vaňka úspěšně obhájil diplomovou práci.
Mimo svou výtvarnou činnost se také věnuje hudební tvorbě pod alter egyTrevor Linde a Binar, je členem hudebních kolektivů POLYGON a Dietl Archive.
Jakub je moderátorem pořadu Werk na Radio Wave.

Vernisáž se koná za podpory Městské části Praha 7.