Galerie kritiků, umístěná v paláci Adria, je spojena s činností AICA (Mezinárodní asociace výtvarných kritiků a teoretiků) a s jejich českou sekcí Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků. Věnuje se novým formám kurátorské práce, besedám, setkáním s umělci, komentovaným prohlídkám výstav a pořádání výstav multimediálního a mezioborového druhu. Je podporován teoretický a tvůrčí experiment s dodatečnou integrací uměleckých děl do širšího společenského kontextu. Stručně řečeno, teorie tu pomáhá také náročné autorské praxi k jejímu společenskému prosazení a ohodnocení.