Galerie Jelení vznikla v roce 1999 jako součást aktivit Centra pro současné umění Praha. Ve svém programu se dlouhodobě zaměřuje na podporu současných mladých českých umělců, kteří v galerii mnohdy mívají jednu ze svých prvních samostatných výstav. Program galerie je založen na soustavném mapování pražské umělecké scény, ale i ostatních regionů – spolupracujeme s profesory uměleckých škol v Brně, Ostravě, Ústí nad Labem a Plzni.

 

V menším počtu jsou v galerii připravovány výstavy i zkušenějším autorům, kteří podle našeho názoru mají v určité době největší vliv na mladou generaci.

 

Galerie má své stálé kurátory, kteří však pravidelně spolupracují i s nejmladšími kurátory, kterým umožňují připravit monografickou nebo tématickou, skupinovou výstavu.