Tento výstavní prostor je určen především pro prezentaci tvorby mladých, často ještě nepříliš známých výtvarníků. Jedním ze záměrů OGV, jejíž jsou zmíněné prostory součástí, je poskytnout mladým umělcům možnost představit tvorbu široké veřejnosti; návštěvníkovi je tím zároveň umožněno sledovat současné trendy výtvarného umění. Jak samotný název naznačuje, vznikla Galerie Alternativa jako snaha o určitou protiváhu vůči již uznávanému umění starších umělců, také pak jako výsledek tendencí poskytnout návštěvníkům OGV možnost srovnání a výběru. Alternativa disponuje třemi výstavními sály přízemní částí budovy, kde se nachází dvě místnosti a zrekonstruovaným podzemním prostorem (tzv. lapidárium). Posledně jmenovaný sál je značně atraktivní, neboť se jedná o původní gotický interiér. Návštěvníci výstav, které jsou v Alternativě pořádány, neplatí na rozdíl od ostatních výstavních sálu OGV vstupné, což chápeme jako jeden z kroků, kterým bychom rádi podpořili současné umění a zároveň jej učinili široce dostupným.