Galerie 35M2 byla založena Michalem Pěchoučkem a Petrou Steinerovou v roce 2006 s cílem vystavovat tvorbu čerstvých absolventů*tek a studentů*tek vysokých uměleckých škol.

 

V současnosti se galerie zaměřuje na prezentaci současného vizuálního umění v nejširším kontextu mezioborových aktivit. To praktikuje skrze principy citlivého a intuitivního kurátorství. Její dramaturgie se odvíjí od současného socio-politického a umělecko-společenského diskurzu, a to v případech klimatické krize a globální ekonomiky, jako i dalších problémů, které na jedince i společnost dopadají. Úkolem galerie je utvářet bezpečný prostor, kde se reflektují současné otázky skrze diverzitu progresivních myšlenek, doprovodných programů a umění celostně. Kurátorský tým galerie tvoří Tea Záchová a Anežka Januschka Kořínková.