Fokus kafe je chráněná kavárna, ve které pracují lidé s duševním onemocněním. Důraz je kladen na trénink a rozvoj pracovních dovedností, na nácvik zvládání pracovní a sociální zátěže. V současnosti v kavárně pracuje devět zaměstnanců se zdravotním handicapem na různé úvazky. Kavárna byla otevřena 15. května 2007 jako Bárka kafe a v březnu 2012 se přejmenovala na Fokus kafe Ústí nad Labem.