kurátorka / Tereza Severová

spolupracovali / Klára Fleková, Františka Králíková, Božena Vláčilová, Zdeňka Koláčková

Morava krásná zem je malebnou oblastí bývalé Velké Moravy, na jejímž území se po věcích ozval šelest kostí dávných a srdnatých předků a probudili se dobří i zlí démoni. Tento až bájný prostor nyní volá po nové mytologii, kreativní archeologii, vztyčení nových model, ale také boji proto tmářům, budování lokální identity na základech malovaného nacionalismu a vyšívaného katolicismu řádně podlitého vínem a doostřeného pálenkou. Dokumentárně archeologická instalace s jedinečnými exponáty nových lidových totemů, lokální tvořivosti, ale i vzácnými archeologickými nálezy z pohanských dob,kdy Cyril s Metodějem přinášeli víru na pohanské pláně.