Náš celoroční výstavní cyklus zastřešený tématem chybování zahajujeme výstavou, která je vyvrcholením mimořádného semestrálního projektu, na němž se v roce 2022–2023 podílelo více než 150 zahraničních studentů z fakult architektury ČVUT, TU Delft, TU Liberec, VUT Brno a ARCHIP. Tito studenti se pustili do důkladného zkoumání budoucnosti České republiky, jehož výsledkem je rozsáhlá řada nápadů a projektů, jejichž cílem je řešit klíčové problémy a potenciály české společnosti.

 

Projekt CZ2 není jen uměleckou expozicí, jde o svědectví o mezioborové spolupráci – v tomto případě zúčastněných studentů, akademických institucí a galerie současného umění. Je také formou manifestu, pozvánky, výzvy k diskusní platformě, která by umožnila odborné i široké veřejnosti hledat a formovat vizi země, města, regionu a jejich směřování. Otevíráme kritický dialog směrem k architektům, urbanistům, tvůrcům městských vizí a tážeme se, jak překračovat svá ega a uvažovat jinak o architektuře a veřejném prostoru v době klimatických, společenských, politických a dalších turbulentních změn.

 

autoři: studenti a pedagogové BK TU Delft, FA ČVUT Praha, FAA TU Luberec, FA VUT Brno, ARCHIP 

kurátoři: Winy Maas (BK TU Delft, NL), Regina Loukotová (ARCHIP, Praha)