Společná vernisáž GAMPY a Gočárovy galerie. Zahájení výstav CZ2: Vize pro budoucnost (GAMPA), Postprizma (GG) a projektu Zevnitř (GG).

 

Výstava CZ2: Vize pro budoucnost je vyvrcholením mimořádného projektu, na němž se v roce 2022–2023 podílelo více než 150 zahraničních studentů z fakult architektury ČVUT, TU Delft, TU Liberec, VUT Brno a ARCHIP. Projekt není jen autorskou expozicí, je též formou manifestu a výzvy k diskusní platformě. Jejím prostřednictvím otevíráme kritický dialog směrem k architektům, urbanistům, tvůrcům městských vizí a tážeme se, jak překračovat svá ega a uvažovat jinak o architektuře a veřejném prostoru v době klimatických, společenských, politických a dalších turbulentních změn.

 

Výstava Postprizma je přehlídkou aktuální umělecké tvorby, jakož i výtvarných děl, které disponují naléhavostí umělecké výpovědi ukotvené hlouběji v čase. Divák se může seznámit s výtvarnou tvorbou umělců středoevropského regionu, která se na umělecké scéně objevuje v posledních desetiletích.

 

GG Zevnitř promění po dobu velkých výstav vstupní prostory galerie. Prožitek z bližšího setkání se solitérním dílem v nás má posunout významy pojmů „uvnitř“ a „vně“.

 

15:00 | GAMPA | amfiteátr | Vernisáž & František Lozinski o.p.s. / performance & představení zahajovaných výstav v moderované diskusi

16:00–18:00 | GG & GAMPA | O lidech (GG) & Budoucnost mé krajiny (GAMPA) / otevřený vernisážový ateliér pro děti a rodiče

16:30 | GG | pokladna | GG Zevnitř / představení umělecké intervence

17:00 | GG | 4. NP | Postprizma / komentovaná prohlídka

18:00 | GAMPA | CZ2: Vize pro budoucnost / komentovaná prohlídka

19:00 | GAMPA | Wilf Amis (UK/NL) & Martin Hurych (CZ/NL) / hudební performance

19:30 | GG | terasa (6. NP) | DJ HECH / afterparty

 

www.automatickemlyny.eu | www.gampa.cz | www.gocarovagalerie.cz