Jak může dnes umělec prostestovat? Jeho společenská pozice, citlivost, vizuální způsob komunikace přináší v jednom okamžiku přirozenou připravenost reagovat a kriticky revidovat politické klima nebo problémy související s kulturou, uměním v rámci stávající situace. Výstava Close Up v etc. galerii ukazuje několik možností protestu v kontextu současného umění, jejichž společným východiskem je podobná historická zkušenost. Jde o prostředí, která si prošla v devadesátých letech transformací po několika desetiletích totality. Toto období bylo určující pro nastavení kulturních a společenských norem, jejichž důsledky se promítají ve všech úrovních společnosti nevyjímaje současný umělecký provoz. Lokální témata jednotlivých příspěvků mohou být nazíraná šířeji a reflektují obecný vztah umělce VS. politka, kultura, kulturní politika, společnost, historie, systém atd. Osloveni byli kurátoři z Rumunska (Florin Bobu & 1+1), Slovenska (Jana Kapelová), Maďarska (Eszter Kozma a Márton Pascika) a Srbska (Milos Miletic, Mirjana Radovanovic) a z Česka (Vjera Borozan a Jirka Havlíček) kteří vybrali konkrétní projekty, z nichž každý využívá odlišný vizuální jazyk: instalaci tvoří klasické médium novin, koláže, spuštěná webová stránka na tabletu, fotodokumentace protestních akcí, rozhovor zaznamenaný v tištěném letáku, autentický artefakt symbolizující proběhnuvší protestní akce. Výstava navazuje svým zaměřením na nedávno vydaný sborník příspěvků sborníku Close-Up – Post-Transitional Writings a je také závěrečným výstupem projektu Close-Up, který inicioval Artyčok TV a na jehož realizaci se podílely Akademie výtvarných umění v Praze, Udružnje KURS, REMONT, Tranzit.ro, Lumen, ARTTODAY. Paralelně bude zahájena projekce kritckých videí vytvořených v rámci projektu Close-Up v bratislavském prostoru A4.