Srdečně zveme na vernisáž výstavy Bohuslava Olešová – Žízeň nekonečna v úterý 3. srpna od 18 hodin v Domě umění. Zahájení proběhne za účasti radního pro oblast kultury MMB Ing. Marka Fišera, ředitelky Domu umění města Brna Terezie Petiškové a kurátorky výstavy Jany Vránové. Součástí vernisáže bude hudební vystoupení Loops of Decay.

 

Tvorba Bohuslavy Olešové, autorky obrazů, prostorových instalací, site-specific projektů a akcí je mnohostranná a kreativní, ale zároveň kompaktní. Obsahuje několik poloh, které spolu souvisejí a vycházejí z názorově jednotných uměleckých principů. Olešová vytváří cykly, které na sebe volně navazují. Charakter užitých výtvarných prostředků nemá jen estetický význam, ale naznačuje danosti, kterými je lidský život vymezován a ovlivňován, jímž je nutno se podřizovat a respektovat je. Malbou se snaží pronikat k prapodstatě života a dění, jehož jsme součástí, zabývá se vztahy mezi životem na zemi, energiemi a pozicí člověka v kosmu, člověka jako neopakovatelné individuality s její závislostí na prostoru a času, v němž se nachází.

 

Malba je reflexí autorčiných názorů a přesvědčení o smyslu a hodnotách lidského života, její filozofické a literární kontexty naznačují podobenství, související s prožitky a poznáním, i s odrazem podvědomí. Z děl Bohuslavy Olešové vyzařuje energie, kterou autorka považuje za jeden z prioritních činitelů ovlivňujících lidský život. Barevnost jejích obrazů a kreseb má často nejen výtvarný, ale především symbolický význam.