Přesahy odkazují k celoživotnímu tvůrčímu zájmu o souvislosti mezi životem jednotlivce a vztahy na tomto světě i ve vesmíru. Lidská existence je viděna v danosti, kterou je vymezena, závislá a předem určená mnoha souvislostmi, v nichž se dění v kosmu odehrává.

  

Výtvarné prostředky tak v díle Bohuslavy Olešové nemají jen estetický význam. Princip vrstvení i následného odkrývání povrchu, či vyrývání barevné plochy například pro autorku typickou žiletkou. To vše směřuje k nadčasové interpretaci života jako neustálé změny v čase a prostoru, zahrnující vše předešlé. Mnohdy již hluboko skryté a v nevědomí. Zájem o filozofii a poznání vědeckých teorií se pak odráží také v dynamických kompozicích, kde se často kontrastní plochy řídí symbolikou jednotlivých barev, která autorce umožňuje vyjádřit pohyb energií. Jejich vyzařování, rytmus i tajemství jinak obtížně uchopitelných dějů.

  

Tvorba Bohuslavy Olešové (*1951), od roku 1990 členky TT klubu, působící rovněž při zrodu a dalším provozu několika galerií (například galerie Ars v Brně), zahrnuje malbu, kresbu i prostorové instalace. Její dílo je zastoupeno v řadě soukromých i veřejných sbírek, mimo jiné také ve vídeňské Albertině. Účastnila se mnoha sympozií u nás i v zahraničí a jako členka sdružení Magma stála na počátku první prezentace soukromých ateliérů veřejnosti v rámci projektu Otevřených ateliérů, na které později navázal nynější program Open Studios. Naposledy na sebe upozornila v roce 2021 při příležitosti své výstavy v Domě umění města Brna s názvem Žízeň nekonečna.